Градът | 07 Февруари 2019, 10:04

Инж. Николай Чомаковски избран за зам.-председател на Секция „Високо строителство“ към КСБ