Светла Добрева | 06 Юни 2019, 09:33

Интер Експо Център даде началото на мащабен ремонт на конгресните зали

Това е първата сериозна промяна в ИЕЦ от 2009 г. насам