Стойчо Московски | 27 Декември 2018, 11:17

Грета Желева: Проектът „Лабиринт” отговаря на актуалните урбанистични предизвикателства - съчетание от иновативни строителни и ландшафтни решения

Четете в брой 6 на сп. ГРАДЪТ