Николай Тодоров | 19 Април 2019, 11:21

Фасадният инженеринг - изисквания, проектиране, образование

Проведе се кръгла маса „Проектиране на сградни обвивки“