Градът | 25 Февруари 2020, 08:18

Епископската базилика на Филипопол e с интерактивна инсталация за видео и звук