Градът | 18 Юни 2021, 14:30

Дом "Америка за България" - в бившата резиденция на САЩ на "Велико Търново" 18