Радостина Попова | 14 Октомври 2019, 11:09

Дискусия за проблемите на градската среда в ЦДА

В срещата ще участват архитекти, урбанисти, художници и културолози