Николай Тодоров | 04 Декември 2019, 07:56

BIKINI BERLIN - Ревитализация на един от градските символи

Четете в брой 5 на сп. ГРАДЪТ