Градът | 20 Октомври 2020, 05:56

BIF2020: Тенденции в офис архитектурата - модерни решения за устойчивост и workspace