Николай Тодоров | 11 Март 2019, 07:22

Атанас Атанасов, управител на "Бараж Груп": Фирмената ни философия е фокусирана върху качеството и кадрите

Четете в брой 1/2019 на сп. ГРАДЪТ