Градът | 23 Януари 2022

Архитектурно-строителният бранш със 7 приоритета за устойчивото развитие на сектора

Разработени са проект на Кодекс за устройствено планиране и строителство, подготвя се дигитална платформа за разрешения за строеж

Обратно нагоре ↑