Градът | 09 Октомври 2019, 16:40

Александър Андреев, мениджър ДКЦ и МБАЛ "АВИС Медика": „реВизията на Севера” представя ключовите инвестиционни проекти от региона