Академия ГРАДЪТ 2019 | 22 Септември 2019, 08:00

Академия ГРАДЪТ 2019: Конкурсен проект ZIG ZAG ZOO

Цветомира Гиргинова и Боян Костадинов, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)