Академия ГРАДЪТ 2019 | 04 Октомври 2019, 09:39

Академия ГРАДЪТ 2019: Конкурсен проект за яхтен комплекс на "Острова", Варна

Анна Георгиева Петрова, ВСУ "Чероризец Храбър" - Варна