Академия ГРАДЪТ 2019 | 24 Септември 2019, 08:00

Академия ГРАДЪТ 2019: Конкурсен проект за ваканционно селище и къмпинг зона, м. Караагач

Виктория Бирова, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)