Академия ГРАДЪТ 2019 | 04 Октомври 2019, 18:40

Академия ГРАДЪТ 2019: Конкурсен проект за Национален музей на българското музикално и танцово изкуство

Бояна Димитрова, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)