Академия ГРАДЪТ 2019 | 23 Септември 2019, 08:00

Академия ГРАДЪТ 2019: Конкурсен проект за Морски хотел "Раковина"

Ирина Стоянова, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)