Академия ГРАДЪТ 2019 | 04 Октомври 2019, 17:29

Академия ГРАДЪТ 2019: Конкурсен проект за Летищен комплекс Badgerys Creek

Вероника Василева, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)