Академия ГРАДЪТ 2019 | 04 Октомври 2019, 18:05

Академия ГРАДЪТ 2019: Конкурсен проект за Академия на изкуствата, Венеция

Цветелина Бачева, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)