Академия ГРАДЪТ 2019 | 23 Септември 2019, 11:43

Академия ГРАДЪТ 2019: Конкурсен проект "Всекидневната на града"

Ралица Цачева, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)