Градът | 13 Февруари 2020, 13:29

703 978 жилищни сгради имат нужда от саниране

Експерти предлагат „ветрило от програми“ за обновяване на жилищния сграден фонд