Градът | 25 Януари 2024

Дипломанти в специалност „Архитектура“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ са победители в конкурса на НТС – Варна

Студентите показаха отлична техническа компетентност и ангажираност към творчески и иновативни проекти

Обратно нагоре ↑