Facebook YouTube
Регистрация

RSS

RSS RSS е система за излъчване на информация от Stroitelstvo.info към вас, която ви позволява да получавате новините в реално време, т.е. на момента, в който са публикувани на сайта.

Отбележете, че долните линкове не могат да бъдат отваряни с вашия уеб браузър (Internet Explorer или Firefox). За да ги ползвате RSS ви е необходим RSS четец. Те биват 2 вида - самостоятелен, който се инсталира на вашия компютър (например FeedReader) или базиран в интернет (например Bloglines).

Изберете от кои рубрики искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец.
Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието