Градът | 20 Март 2015, 10:47

Обявиха търговете за супервизия на АМ"Струма" лот 3.1 Благоевград - Крупник и лот 3.3. Кресна - Сандански