Градът | 25 Февруари 2015, 16:38

Четирима са кандидатите за поддържане на пътищата в област София. Двама - за област Перник