Градът | 26 Януари 2015, 16:43

Два пътни проекта в областите Велико Търново и Търговище са рехабилитирани по ОПРР