Градът | 27 Ноември 2014, 13:10

Четирима кандидати за изпълнение на работен проект за осигуряване на улично осветление до депото "Садината"