Градът | 15 Февруари 2012, 15:34

Отварят офертите за консултант на седем обекта от етап ІV на пътната схема на ОПРР