Градът | 27 Март 2014

За програмния период 2014-2020 да се помисли за авансовите плащане и съфинансиране на жп проектите.

Обратно нагоре ↑