Градът | 18 Август 2011, 11:59

На 23 август подписват договора за интегрирания градски транспорт в София