Градът | 07 Април 2015, 15:41

Оздравявяне, концесиониране, закриване, съкращаване са термините на Новия план за развитие на българските железници