Градът | 13 Септември 2013, 14:25

НКЖИ очаква одобрение по ЗУТ на жп проекта Русе – Варна