Градът | 31 Август 2012, 15:51

Само една оферта за изграждането на гара за скоростни влакове в Анкара