Градът | 25 Април 2012, 16:37

Метрото подпомага мобилна София