Градът | 17 Май 2015, 09:33

Изпитания за съвместимост на локомотив Siemens Vectron в България