Градът | 27 Септември 2011, 15:39

С международен конкурс избират архитектурен проект на метростанция 20