Градът | 08 Август 2011, 12:08

Релсов път с Y-стоманени траверси върху монолитна основа за първи път в България