Градът | 25 Юли 2011, 12:38

Скоростен влак от Пловдив до Свиленград през 2011 г.

За отсечката до границата се очаква строително разрешение