Facebook YouTube
Регистрация

Анализ на БГСКЛАД: Голямо търсене и малко предлагане на складови и индустриални площи

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 09.12.2016, Автор: Градът.бг
[1378 прочитания]

Фотограф: Георги Кожухаров

Предлагането на складови и индустриални площи през 2016 г. в категорията до 300 кв. м е 10%, а търсенето - 65%. През последните три години търсенето в сектора е много по-голямо от предлагането. Основен фактор е икономическото положение в страната и увеличаващия се среден бизнес, който намалява обема си и се превръща в малък бизнес. Това сочи анализ за тенденциите, изготвен от Симеон Митев, собственик на платформата за индустриални имоти "БГСКЛАД" и регионалните й представителства, по информация от 2014, 2015 и 2016 години.

В категорията от 350 до 750 кв.м. се наблюдава 5% предлагане и 20% търсене с успоредно намаляване на предлагането и търсенето тъй като много от компаниите от тази категория са сe прехвърлили в първата категория до 300 кв.м.
Фотограф: БГСКЛАД

От 750 до 1000 кв. м предлагането е 5%, а търсенето е 30%. Търсенето се увеличава, а предлагането се намалява за разлика от предишните години. Осезателно е увеличението на търсенето на площи от 850 до 1000 кв.м - малки куриерски и логистични компании и дребни производства. Предлагането е намалено поради факта, че част от собствениците на такива помещения са ги разделили на няколко по-малки и техните оферти вече влизат в първата категория до 300 кв.м. Друга част от площите са достроени и площта им надмина 1000 кв.м.
Фотограф: БГСКЛАД

При над 1000 кв.м търсенето и предлагането са по 15% за 2016 г. През 2016 г. е налице увеличено търсене и слабо балансирано предлагане. Има много чуждестранни компании, които търсят площи над 1000 кв.м, на които пазарът не можеше да откликне. През 2017 г. се очакват повече свободни площи в тази категория.
Фотограф: БГСКЛАД

При складовите площи с логистична услуга търсеното е 5%, а предлагането - 30%. През 2015 г. има лек спад на предлагането и увеличение през 2016 г. В началото на 2015 г. много от логистичните компании са отделили между 20% и 30% от планираните площи за логистика и ги изкарват на свободния пазар, където ги реализират като отделни складове без логистична услуга и към края на 2016 г. има малко търсене и голямо предлагане на такива площи от логистичните компании.
Фотограф: БГСКЛАД

Някои изводи
1. Много голямо търсене и малко предлагане до 300 кв.м логистични складове
2. Малко предлагане и голямо търсене на складове нед 1000 кв.м, главно от чуждестранни компании
3. Малък пазар на складове с логистична услуга - няма достатъчно култура

Източник: БГСКЛАД

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg