Градът | 20 Април 2015, 12:06

Панел 1: Пазарът търси енергоспестяващи технологии и качествена офис среда

Инвеститори искат българска нормативна база за дефиниране на класовете офис сгради - А, Б и С