Градът | 16 Април 2015, 17:12

Пазарът на офис площи достига зрелост и продължава да се развива