Градът | 17 Февруари 2015, 16:04

2014 - първата година с устойчив ръст на инвестициите, потреблението и заетостта

Това отчита най-новото изследване на Industry Watch