Градът | 02 Февруари 2015, 10:31

Значителен дял от сделките през 2014 г. имат обезпеченията по необслужвани кредити

Разговаряме със западни инвеститори, които са готови да инвестират над 2 млрд. евро в страни от нашия регион през 2015 г