Градът | 22 Януари 2015, 10:17

Райфайзенбанк отчита ръст на икономиката за 2014 въпреки спада на някои сектори