Градът | 15 Януари 2015, 14:47

2015: тенденция за понижаване на лихвите по кредити и 5% ръст на ипотечните заеми