Градът | 03 Ноември 2014, 10:44

Предварителният анализ позволява да се направи задълбочена оценка на евентуалните рискове след придобиването