Градът | 27 Октомври 2014, 15:21

Търговските центрове като новото социално пространство