Градът | 13 Октомври 2014, 10:57

Стабилен растеж в Централна и Източна Европа и рецесия в Русия и Украйна