Градът | 28 Април 2014, 11:16

Европа: недвижимите имоти - все по-привлекателна инвестиция?