Градът | 13 Март 2014, 11:54

Националната библиотека ще изгради книгохранилище върху военни имоти